Foto: Bruce Burk

The Forgotten Journey


Berättelsen om "The Forgotten Journey" kan köpas för 350 SEK (200 SEK för medlemmar) plus frakt. Beställning görs till info@foreningenkalmarnyckel.se


Vill du bli medlem kan du läsa mer om hur det går till genom att klicka HÄR.

Prolog;
I vissa delar av denna bibliografiska skiss stämmer inte historien. Det beror på olika skilda
berättelser i arkiven i Sverige, Holland och USA.

Jag har i försökt redovisa de fakta som finns omnämnda i minst två eller helst tre olika
källor. Stora delar i underlaget är handskrivet från 1640-talet på ”gammalsvenska”, eller,
som i de holländska arkiven, på ”gammalholländska.” Många fakta kommer också från olika
skeppsdagböcker/loggböcker (ship’s log) som skrevs ned om en sjöresas aktuella
händelser. Detta gjordes då på spånblad späntade från en timmerstock, vilka hängdes upp i
kronologisk ordning och senare på 1600-talet överfördes till ett dokument. Detta
fabulerades ofta för att rädda en kapten från åtal för ett under resan begånget fel. Så vad är
sanning?


Oftast är dessa fakta skrivna på det holländska språket (dialekt) ” frisiska .” och svåra att
tolka. Vi har fått hjälp med detta från marinarkivet i Amsterdam samt Riksarkivet i
Stockholm och Vadstena.


En vaken läsare kan alltså hitta namn och årtal som inte helt stämmer. Vad är rätt och vad
är fel? Det är alltså Du som tar del av detta som får avgöra det hela. Mina texter är
hämtade från olika arkiv, men också från fakta som finns hos vår moderorganisation Kalmar
Nyckel Foundations i Wilmington. Vidare från ett otal timmars sökande på nätet, där det
finns tusentals sidor att hämta information från.


Min skrift är inte på något sätt vetenskaplig. Med den ”Bortglömda resan”, vill jag visa, hur
jag uppfattar denna historia. Vidare försöka hitta spännande personer och händelser i
samband med denna seglats. Människorna! Glädje och sorg! Det är över 380 år sedan
detta hände, så historien och detaljerna kring de personer som reste med Kalmar Nyckel till
Nya Sverige i Delaware var ibland svåra att hitta.


Många av oss här i Sverige har mycket liten kännedom om denna svenska koloni och den
fantastiska historien om skeppet Kalmar Nyckel. Detta vill jag försöka ändra på.
Föreningen Kalmar Nyckel i Sverige, med starkt stöd från vår moderorganisation Kalmar
Nyckel Foundation i Wilmington, vill bevara historien om skeppet och det kulturella och
maritima arvet från regionen där fartygets besättning skapade New Sweden, och därmed
försöka se till att historien och kunskapen finns till för alla.


När jag har hittat gamla bilder, som jag tror får användas, och som förstärker berättelsen,
använder jag dem, men annars har jag också själv tolkat detta i mina amatörtavlor, märkta
med AlgArt.se. Du som är intresserad av mer information kan läsa på den amerikanska
organisationens hemsida: https://www.kalmarnyckel.org och på vår egen svenska sida:
https://foreningenkalmarnyckel.se.


Slutet av texten, kapitel 31, har formats till korta notiser om de händelser och personer som
inte fick plats i huvudberättelsen. Eftersom dessa framhävs i berättelsens rubriker är det
viktigt att ta del av desamma. Oavsett om du är intresserad av upplevelser till ”lands eller
havs” väntar här ett äventyr med Kalmar Nyckel. Allt från att segla med skeppet i Delaware
vilket ger unika och erfarenhetsmässiga utbyten - till olika evenemang för alla åldrar.


- Åke Fagelberg, ordf. Föreningen Kalmar Nyckel -

.

Filmen kan köpas från Kalmar Nyckel i USA