Föredrag, 13/6 i Blomstermåla

Den 13 juni, 18.00 håller Åke Fagelberg ett föredrag om skeppet Kalmar Nyckel och den svenska kolonien Nya Sverige i Wilmington, Delaware, USA.


Åke Fagelberg är författare till boken Kalmar Nyckel och har ”forskat” i över 1000 timmar i olika arkiv i USA, Sverige och Nederländerna (Holland)


Föredraget startar kl 18.00 i Carlsfors Naturpark i Sandbäckshult, Blomstermåla (Karlsforsvägen 5). Det blir också sång och musik av Anna Karlsson.

Carlsfors Naturpark i Sandbäckshult är en historisk mark med ett ångkraftverk från 1897.


För mera information kontakta författaren Åke Fagelberg, Tel. 070 - 51 142 12, Fagelbergkalmar@gmail.com

eller

HISTORISKA FÖRENINGEN SANDBÄCKSHULT-HORNSÖ.TELEFONER: 070-642 22 55 (Folke Johansson, ordförande 070-640 81 78 (Inger Jeansson, sekreterare)