Föredrag, 18/10 kl 12:00, Kalmar Domkyrka

Åke Fagelberg håller ett föredrag om skeppet Kalmar Nyckel och den svenska kolonien med inriktning på kyrkans betydelse för denna glömda historia!


Historien om ”THE FORGOTTEN JOURNEY”

Kalmar Nyckel var ett frakt- och örlogsfartyg som byggdes i Holland 1627 och var i svensk ägo från 1629. Kalmar Nyckel fraktade huvudparten av de svenska kolonisterna till Nya Sverige, den svenska kolonien vid Delawares flodmynning.

Fartyget var i det närmaste unikt för den tiden efter att ha genomfört åtta tur och retur-resor mellan Göteborg och Fort Christina som idag är Wilmington i Delaware.

Fartyget ingick då i den svenska flottan, men såldes sedan tillbaka till Holland 1651 och förliste den 22 juli 1652 utanför Skottlands östkust i ett stort sjöslag mellan England och Holland.


1998 byggde organisationen Kalmar Nyckel Foundation i den amerikanska staden Wilmington, Delaware, en modern replika av Kalmar Nyckel.

I juni 2021 beslutades det att starta en systerorganisation i Sverige för att bevara den intressanta historien bakom resan Kalmar Nyckel gjorde. Föreningen Kalmar Nyckel, med säte i Kalmar, har som ändamål att skapa intresse för Kalmar Nyckel i Sverige genom ett antal aktiviteter.