Föredrag, oktober (datum kommer senare) i Skällby Gård

Historien om ”THE FORGOTTEN JOURNEY”

Kalmar Nyckel var ett frakt- och örlogsfartyg som byggdes i Holland 1627 och var i svensk ägo från 1629. Kalmar Nyckel fraktade huvudparten av de svenska kolonisterna till Nya Sverige, den svenska kolonien vid Delawares flodmynning.

Fartyget var i det närmaste unikt för den tiden efter att ha genomfört åtta tur och retur-resor mellan Göteborg och Fort Christina som idag är Wilmington i Delaware.

Fartyget ingick då i den svenska flottan, men såldes sedan tillbaka till Holland 1651 och förliste den 22 juli 1652 utanför Skottlands östkust i ett stort sjöslag mellan England och Holland.

1998 byggde organisationen Kalmar Nyckel Foundation i den amerikanska staden Wilmington, Delaware, en modern replika av Kalmar Nyckel.

I juni 2021 beslutades det att starta en systerorganisation i Sverige för att bevara den intressanta historien bakom resan Kalmar Nyckel gjorde. Föreningen Kalmar Nyckel, med säte i Kalmar, har som ändamål att skapa intresse för Kalmar Nyckel i Sverige genom ett antal aktiviteter.